Ώρες διδασκαλίας/διαλειμμάτων

Διδακτική ώρα/ΔιάλειμμαΏρα
1η διδακτική ώρα: 08:15 – 09:00
1ο διάλειμμα: 09:00 – 09:05
2η διδακτική ώρα: 09:05 – 09:50
2ο διάλειμμα: 09:50 – 10:00
3η διδακτική ώρα: 10:00 – 10:45
3ο διάλειμμα: 10:45 – 10:55
4η διδακτική ώρα: 10:55 – 11:40
4ο διάλειμμα: 11:40 – 11:50
5η διδακτική ώρα: 11:50 – 12:35
5ο διάλειμμα: 12:35 – 12:40
6η διδακτική ώρα: 12:40 – 13:20
6ο διάλειμμα:13:20 – 13:25
7η διδακτική ώρα:13:25 – 14:05

Τα σχόλια είναι κλειστά.