Υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/τριες Τμημάτων (2020-2021)

 

 

Τμήμα Υπεύθυνοι τμήματος
Α1 Ψημίτης Ιωάννης
Α2 Μπότση Ελένη
Α3 Λαλούσης Ευάγγελος
Α4 Λιάπη Μυρτώ
Β1 Μπάλλα Αθηνά
Β2 Δημητράκος Στυλιανός
Β3 Γεωργιάδου Αθηνά
Γ1 Καρρά Ευανθία
Γ2 Κοιλίτη Στυλιανή
Γ3 Γιαννάκης Κωνσταντίνος

Τα σχόλια είναι κλειστά.