Υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/τριες Τμημάτων (2023-2024)

Τμήμα Υπεύθυνος/η τμήματος
Α1 Λαλούσης Άγγελος (ΠΕ04)
Α2 Δημητρούλα Σωτηρία (ΠΕ03)
Α3 Ράπτη Μαρία (ΠΕ04.04)
Α4 Σούλιου Αγλαΐα (ΠΕ80)
Α5 Παπουτσή Μαρία (ΠΕ02)
Β1 Κούτκος Βαγγέλης (ΠΕ02)
Β2 Νασιώτη Ελένη (ΠΕ02)
Β3 Λεοντίου Έλενα (ΠΕ03)
Β4 Κουτσιβίτη Κατερίνα (ΠΕ03)
Γ1 Κοιλίτη Στέλλα (ΠΕ02)
Γ2 Μπότση Ελένη (ΠΕ11)
Γ3 Ξιφαρά Πετρούλα (ΠΕ02)
Γ4 Πασσαλής Φίλιππος (ΠΕ01)

Τα σχόλια είναι κλειστά.