Υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/τριες Τμημάτων (2019-2020)

 

 

Τμήμα Υπεύθυνοι τμήματος
Α1 Μπότση Ελένη
Α2 Νασιώτη Ελένη
Α3 Καρρά Ευανθία
Β1 Γεωργιάδου Αθηνά
Β2 Λαλούσης Άγγελος
Β3 Ψημίτης Ιωάννης
Γ1 Γιαννάκης Κωνσταντίνος
Γ2 Δημητράκος Στυλιανός
Γ3 Κοιλίτη Στυλιανή
Γ4 Μπάλλα Αθηνά

Τα σχόλια είναι κλειστά.