Υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/τριες Τμημάτων (2018-2019)

 

 

Τμήμα Υπεύθυνοι τμήματος
Α1 Χρονόπουλος Γεώργιος
Α2 Μπάλλα Αθηνά
Α3 Λαλούσης Ευάγγελος
Β1 Κούκου Παναγιώτα
Β2 Δημητράκος Στυλιανός
Β3 Καρρά Ευανθία
Β4 Μπότση Ελένη
Γ1 Γιωργιάδου Αθηνά
Γ2 Κοιλίτη Στυλιανή
Γ3 Ψημίτης Ιωάννης

Τα σχόλια είναι κλειστά.