Τα Βιβλία Μας

Σύστημα ταξινόμησης των βιβλίων τής βιβλιοθήκης μας

Για την ταξινόμηση των βιβλίων τής βιβλιοθήκης μας έχει χρησιμοποιηθεί (στις γενικές του γραμμές) το Δεκαδικό  Σύστημα Ταξινόμησης Dewey (Ντιούι). Η ταξινόμηση, δηλαδή, των βιβλίων έχει γίνει σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, το θέμα τους.   Για κάθε βιβλίο προβλέπεται μια θέση σε μία κατηγορία. Για κάθε βιβλίο, πιο εξειδικευμένο, μία θέση σε υποδιαίρεση της προηγούμενης κατηγορίας κοκ. Το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey χρησιμοποιεί αριθμούς από το μηδέν ως το 999 διαιρεμένους σε δέκα εκατοντάδες. Μετά οι εκατοντάδες υποδιαιρούνται σε δεκάδες και οι δεκάδες με τη σειρά τους σε μονάδες.. Οι αριθμοί αυτοί λέγονται ταξινομικοί αριθμοί ή βιβλιαριθμοί. (Μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για να μάθετε περισσότερα για το σύστημα ταξινόμησης Dewey).

Ένα βιβλίο που πραγματεύεται περισσότερα από ένα θέματα ταξινομείται στο θέμα που έχει την πληρέστερη ανάπτυξη/πραγμάτευση ή στο θέμα που δίνει προτεραιότητα η πολιτική που ακολουθεί η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.

Για να διακρίνουμε βιβλία που πραγματεύονται το ίδιο θέμα, άρα έχουν τον ίδιο ταξινομικό αριθμό, προσθέτουμε και κάποια άλλα βοηθητικά-διευκρινιστικά σύμβολα (γράμματα), που αντιστοιχούν σε  κάποιο ταξιθετικό σύστημα. Αυτό λειτουργεί αυτόνομα σε συνδυασμό με τον ταξινομικό αριθμό του συστήματος Dewey. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα βιβλιογραφικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, όπως είναι το επώνυμο του συγγραφέα, ο αριθμός του τόμου κ.α. Στη βιβλιοθήκη μας χρησιμοποιήσαμε το επώνυμο του συγγραφέα ή του επιμελητή (ή τον τίτλο του βιβλίου, όπου δεν έχουμε συγγραφέα) από το οποίο αντλούνται τα τρία πρώτα γράμματα.

Τι είναι το Ταξιθετικό Σύμβολο (ή Ταξιθετικός Αριθμός); 

Ο Ταξιθετικός Αριθμός ή Ταξιθετικό σύμβολο (π.χ. 938.8 ΞΥΔ,  750 ΛΕΟ, ΕΜ ΚΑΖ, ΞΔ ΤΟΛ) χαρακτηρίζει κάθε βιβλίο και επικολλάται στη ράχη του  με αυτοκόλλητο.

Τα τεκμήρια (βιβλία, μελέτες, εγχειρίδια, συλλογικά έργα κλπ) που ανήκουν στη βιβλιοθήκη μας, για να μπορούν να βρεθούν εύκολα, χαρακτηρίζονται από το ταξιθετικό σύμβολο (μια ταμπελίτσα/ένα αυτοκόλλητο) που βρίσκεται στη ράχη κάθε βιβλίου και αποτελείται από:

  • τον Ταξινομικό αριθμό που εκφράζει και το θέμα που διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο τεκμήριο και
  • ένα συνδυασμό στοιχείων που προκύπτουν από τα βιβλιογραφικά χαρακτηριστικά του βιβλίου (π.χ. επώνυμο συγγραφέα)

Π.χ.

Επειδή τα ονόματα των συγγραφέων είναι γραμμένα είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες, γι’ αυτό προτιμήθηκε η μικτή αλφαβητική σειρά, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Εδώ, επίσης, μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες στις οποίες είναι ταξινομημένα τα βιβλία μας.

 

Μπορείτε, επίσης, να δείτε τα βιβλία της βιβλιοθήκης μας στο παρακάτω αρχείο pdf. (Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2022)

1. Ενιαίος κατάλογος  βιβλίων 

Πατήστε το σύνδεσμο για να δείτε και τους τίτλους των περιοδικών που διαθέτει η βιβλιοθήκη μας καθώς και το περιεχόμενο αυτών των περιοδικών (όσων έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί). (Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2022)

2.Κατάλογος Περιοδικών

3.Περιεχόμενο περιοδικών 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.