Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο (2020-2021)

 

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Θέση
Μπέλος Νικόλαος Γ2 Πρόεδρος
Ζαρκάδα Ηρώ Γ1 Αντιπρόεδρος
Ζαρκάδας Αλέξανδρος Β1 Γραμματέας
Μιχαλακάκος Γεώργιος Γ2 Μέλος
Καρούτσου Γεωργία Γ2 Μέλος
Κοντόπουλος Γεώργιος Α3 Μέλος
Καζάκος Τρύφωνας Β2 Μέλος
Αποίκος Αθανάσιος-Θεόδωρος Α3 Μέλος
Κοντάκος Βασίλειος Β2 Μέλος
Πηγίκογλου Γεώργιος Α3 Μέλος
Δαρζέντας Ανδρέας Γ1 Μέλος
Χασομέρης Άγγελος Α4 Μέλος
Γραμματικοπούλου Σταυρούλα Β1 Μέλος
Δασκαλάκης Εμμανουήλ Β1 Μέλος
Δαρζέντας Παναγιώτης Γ1 Μέλος

Τα σχόλια είναι κλειστά.