Πυροσβεστική Ακαδημία – Τροποποίηση

Ενημέρωση για τροποποίηση :

της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.