Ενημέρωση για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Οι  μαθητές της Γ’ Λυκείου  έχουν δυνατότητα , εφόσον το επιθυμούν , να  αλλάξουν κατεύθυνση έως την έναρξη των μαθημάτων δηλαδή έως 11/9/2019

Τα σχόλια είναι κλειστά.