Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

?ΨΑ9Χ4653ΠΣ-4ΚΞ
?

Τα σχόλια είναι κλειστά.