Μένουμε στο σπίτι

Μένουμε στο σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο, βγαίνουμε μόνο αν υπάρχει σοβαρή ανάγκη. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, καθυστερούμε τη διασπορά του κορωνοϊού. Πρέπει να φανούμε ΟΛΟΙ υπεύθυνοι.

Τα σχόλια είναι κλειστά.