Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και μέσω αυτού να έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο υπηρεσιών του ΠΣΔ,  όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη δυνατότητα δημιουργίας και…

Διαβάστε περισσότερα …