Αλλαγές στο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου (Νέο)

Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μαθήματα πληροφορικής θα γίνονται διαδικτυακά σε συνεννόηση με τον κ. Βούλγαρη.

Πρόγραμμα υποτμημάτων α

Πρόγραμμα υποτμημάτων β

Τα σχόλια είναι κλειστά.