Οδηγός Μαθησιακής και Συναισθηματικής Οργάνωσης για μαθητές Γ΄Λυκείου

Δεν είστε μόνοι και δεν είστε οι μόνοι.

Διαβάστε τον Οδηγό μαθησιακής και συναισθηματικής οργάνωσης. Θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το άγχος σας και θα συνειδητοποιήσετε πως για ό,τι αισθάνεστε και σκέφτεστε υπάρχει λύση.

Οδηγός μαθησιακής και συναισθηματικής οργάνωσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου

Τα σχόλια είναι κλειστά.