Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων (σε ισχύ από 25/05/2020)

Αλλάζει το πρόγραμμα της επόμενης βδομάδας λόγω σύμπτυξης των υποτμημάτων της Β’ Λυκείου.

Παρατηρήσεις
1. Η Β’ Λυκείου από τη Δευτέρα 25/05/2020 θα λειτουργήσει σε καθημερινή βάση με τα τμήματα που ίσχυαν πριν την διακοπή των μαθημάτων .

2. Το ίδιο ισχύει και για την Γ’ Λυκείου.

3. Μόνο στην Α’ Λυκείου τα υποτμήματα παραμένουν ως έχουν.  Επομένως, τη βδομάδα αυτή οι  μαθητές του  β? υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του α? υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη.

Πρόγραμμα μαθημάτων Υποτμημάτων α 2ης βδομάδας

Πρόγραμμα μαθημάτων Υποτμημάτων β 2ης βδομάδας

Τα σχόλια είναι κλειστά.