Πρόγραμμα μαθημάτων (σε ισχύ από 1/06/2020)

Αλλάζει το πρόγραμμα της επόμενης βδομάδας λόγω σύμπτυξης των υποτμημάτων και της Α’ Λυκείου.

Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 και οι τρεις τάξεις του Λυκείου (Α, Β και Γ) θα λειτουργούν σε καθημερινή βάση με τα τμήματα που ίσχυαν πριν την διακοπή των μαθημάτων .

 

Πρόγραμμα μαθημάτων όλων των τάξεων σε καθημερινή βάση

Τα σχόλια είναι κλειστά.