7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΟΜΟΓ.-ΕΚΠ/ΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ για ΠΕ κ ΔΕ – σχ. έτ. 2020-2021

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και
Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Βασική επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο
και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες
του Ελληνισμού.

Η έγκριση του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.