Έναρξη σχολικού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2686/τ.Β ?/01-7-2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 82609/ΓΔ4/29-
6-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.