Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατανέμονται οι υποψήφιοι για εξέταση σε καθένα από αυτά.

H ΥΑ σε μορφή pdf

Τα σχόλια είναι κλειστά.