2ος Διαγωνισμός στα Οικονομικά “ΕΡΜΗΣ” το σχ. έτος 2020-2021

Εγκρίθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021 η διεξαγωγή του 2ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ για τους/τις μαθητές/τριες της Γ ? τάξης των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας.
Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος οργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχεδιάζεται να διεξαχθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 (09.00-12.00) σε χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σχολικές μονάδες της επικράτειας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν γραπτώς και εκτός ωρολογίου προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από τη διδακτέα ύλη του Λυκείου, αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις Οικονομικών που ενυπάρχουν σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις ίδιους/ες και για τις σχολικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα
https://diagonismos.ermis.aueb.gr ή να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης στο τηλ. 210-8203369.

Το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε μορφή pdf

Τα σχόλια είναι κλειστά.