Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου

Στο ΦΕΚ Β ́ 3027/21-07-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 89646/Δ2/09-07-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

To Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ’ Τάξης ΓΕΛ σε μορφή pdf.

Τα σχόλια είναι κλειστά.