Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2020-2021

H Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό μετάφρασης «JUVENES TRANSLATORES 2020-2021», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το 2003.
Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία και η ενθάρρυνση των νέων γλωσσομαθών. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://jt.ec.europa.eu/?language=el από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2020 στις 12.00.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Φέτος, οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να μεταφράσουν ένα κείμενο με θέμα «Πλοηγώντας σε δύσκολους καιρούς ? Μαζί είμαστε πιο δυνατοί» και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ το ζεύγος των γλωσσών στο οποίο θα διαγωνιστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el.

Δείτε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf

Τα σχόλια είναι κλειστά.