Παρακολούθηση μαθημάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες που ανήκουν στις περιπτώσεις α και βi, βii της παραγράφου 2 (βλ. εγκύκλιο). Η ύλη θα καλύπτεται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ.

Όμως προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός, να διαμορφωθούν τα αντίστοιχα προγράμματα και άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απαραίτητη η καταγραφή των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική
διαδικασία.

Για το λόγο αυτό,  ενημερώνουμε  τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών τους ή τους ίδιους τους μαθητές/τριες εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες να προσκομίσουν από Τρίτη 15-09-2020 έως και Παρασκευή 18-09-2020
στη σχολική μονάδα φοίτησης των τέκνων τους ή των ίδιων εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ ?) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης,
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.