Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου – Λυκείου «Αριστοτέλης» 2021

Εγκρίθηκε ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2021 για τους/τις μαθητές/τριες της Α?, Β?, Γ? (α? φάση) τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού
καθώς και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2021 (β ? φάση) για τους/τις μαθητές/τριες της Γ? τάξης Λυκείου που θα πρωτεύσουν στην α? φάση, που διοργανώνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση.

Περισσότερα για τον εν λόγω διαγωνισμό διαβάστε στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.