ΠΣΔ: Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ηλεκτρονικής Τάξης (Οδηγίες προς τους μαθητές)

Στο παρακάτω έγγραφο σε μορφή pdf θα βρείτε κάποιες οδηγίες για το πώς θα μπείτε στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στην Ηλεκτρονική Τάξη. Διαβάστε τες και γενικά παρακολουθείτε το email σας στο ΠΣΔ για να ενημερωθείτε για ό,τι έχει να κάνει με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Σύγχρονη και Ασύγχρονη) που ξεκινά από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Ηλεκτρονική Τάξη

Τα σχόλια είναι κλειστά.