Παρουσιάσεις Τμήματων για υποψήφιους φοιτητές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) πραγματοποίησε πρόσφατα διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών όλων των Τμημάτων του.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.youtube.com/channel/UCPncunqp3bMuAHHeCikhalg

Τα σχόλια είναι κλειστά.