Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Διαβάστε στα έγγραφα που ακολουθούν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ σε αρχείο pdf.
To ΦΕΚ 1512/Β/14-4-21

Τα σχόλια είναι κλειστά.