Κόμιξ – Δημιουργίες μαθητών/μαθητριών

Μια προαιρετική άσκηση που δόθηκε στους μαθητές στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών της Α και Β Λυκείου κατά τον τελευταίο μήνα της ΕξΑ Εκπαίδευσης ήταν να αποδώσουν μια σκηνή (όποια εκείνοι ήθελαν) από τη Δίκη του Θηραμένη και από όλη την τραγωδία της Αντιγόνης σε κόμιξ χρησιμοποιώντας εφαρμογή δημιουργίας κόμιξ στον υπολογιστή.

Τα σχόλια είναι κλειστά.