Οδηγίες για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Στάλθηκαν οδηγίες για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό νόσημα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β ́ 455), θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες ή τους ενήλικους μαθητές στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο

έως την Τετάρτη 12-05-21.

Διαβάστε περισσότερα στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ.

ΦΕΚ 1512/Β’/14.04.2021

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.