Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές

Η διαδικασία αφορά τους μαθητές της Γ’ γυμνασίου και Α & Β Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Διευθυντές/ντριες καλούνται να έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για να ενημερώσουν το ΠΣ myschool αντίστοιχα, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών τους (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου) υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (επισυνάπτεται), το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα εκείνος/η που ορίζεται κηδεμόνας για τις ανάγκες λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές και εν συνεχεία, να επιστραφεί στην σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σχετικά έγγραφα:
1. Προετοιμασία e-eggrafes (εγκύκλιος)
2. Επιστολή προς γονείς
3. Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα e-eggrafes (σε μορφή pdf)

Τα σχόλια είναι κλειστά.