Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2021

Δείτε τα σχετικά έγγραφα, καθώς και τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου αναφορικά με τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς τα εξεταστικά κέντρα, καθώς αυτά διαφοροποιούνται.

Σχετικά έγγραφα
1. Δελτίο Τύπου Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων έτους 2021
2. Δελτίο Τύπου για Ε.Κ. Μουσικών Μαθημάτων έτους 2021
3. Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων
4. Ε.Κ. Μουσικών Μαθημάτων

Τα σχόλια είναι κλειστά.