Ενημερωτικό Πρόγραμμα Κ.Υ. Κερατσινίου για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και αντισύλληψη

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημέρωση των μαθητών/τριών της Α’ Λυκείου  για θέματα που αφορούσαν τα σεξουαλικών μεταδιδόμενα νοσήματα και την αντισύλληψη. Η ενημέρωση έγινε από το επιστημονικό προσωπικό του Κ. Υ. Κερατσινίου. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά με παρατηρήσεις και ερωτήσεις και δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη δράση αυτή του σχολείου.

Κατόπιν εκδήλωσης επιθυμίας των μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ τάξης,  το πρόγραμμα επαναλήφθηκε και για τις τάξεις αυτές με το ίδιο ενδιαφέρον από πλευράς μαθητών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.