Ενημέρωση για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών/τριών μας σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα  μας έστειλε ενημερωτικό φυλλάδιο και οπτικοακουστικό υλικό (link) αναφορικά με τις σπουδές που μπορούν να ακολουθήσουν εκεί οι μαθητές/τριες.

ΒΙΝΤΕΟ 1

https://www.youtube.com/watch?v=2jT886ntApM&t=16s

ΒΙΝΤΕΟ 2

https://www.youtube.com/watch?v=CSw4_W9WkjE&t=2s

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Τα σχόλια είναι κλειστά.