Εγγραφές μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εγκύκλιος για τις εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι μεικτά, ενώ δεν είναι δυνατή η φοίτηση μαθητριών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία. Επίσης, τα εκκλησιαστικά σχολεία αποτελούν τμήμα της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το λόγο αυτό ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμά της, όπως αυτό τροποποιείται ώστε να περιλαμβάνονται τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του άρθρου 110 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136).

Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά σχολεία είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εγγραφής και φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του. Για το λόγο αυτό άρρενες μόνο μαθητές μπορούν– υπό προϋποθέσεις – να διασφαλίσουν τη δωρεάν διαμονή και σίτισή τους στα οικοτροφεία των Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ένα από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν να ενημερώσουν τους διευθυντές των δημοτικών και των γυμνασίων, κατά περίπτωση, ώστε να αποστείλουν αυτοί τους απολυτήριους τίτλους στο εκκλησιαστικό σχολείο της επιλογής τους.
Για την εγγραφή των μαθητών/τριών οι γονείς-κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Εκκλησιαστικό Σχολείο σχετική αίτηση.

Ως προς τις εγγραφές, τις ανανεώσεις εγγραφών και τις μετεγγραφές στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2022-2023, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν θα γίνουν με το σύστημα «e-εγγραφές».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την εγκύκλιο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.