Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για την τριήμερη εκδρομή της Β’ τάξης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πράξη 18/31-1-2023 του αναπλ. Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ
Περάματος, για τη διοργάνωση της τριήμερης εκδρομής της Β’ τάξης του σχολείου μας στο Βόλο
επιλέχθηκε το τουριστικό γραφείο OUR TRAVEL.
Συνολικά κατατέθηκαν 3 προσφορές από τα γραφεία:
1. HAPPY DAYS TRAVEL
2. OUR TRAVEL
3. VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES
Η επιτροπή αξιολόγησης, αφού εξέτασε λεπτομερώς όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν,
αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της τριήμερης εκδρομής στο τουριστικό γραφείο OUR
TRAVEL, κρίνοντας την προσφορά του ως την πλέον συμφέρουσα, καθώς κάλυπτε όλες τις
προδιαγραφές που είχαν τεθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλάμβανε τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Ευχαριστούμε πολύ όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Τα σχόλια είναι κλειστά.