Προκήρυξη για τις Σχολές της Αστυνομίας – Λήγει στις 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15.00

Προκήρυξη για τις Σχολές της Αστυνομίας και οι αντίστοιχες προθεσμίες.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΩΝ 2023 ΑΔΑ Ρ7ΡΚ46ΜΤΛΒ-Μ7Ξ

2023_02_06_Φ251_13345_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΑΣ 2023_ΑΔΑ_62Η246ΜΤΛΗ-ΞΛ4

Τα σχόλια είναι κλειστά.