Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς (Τράπεζα Θεμάτων) στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 καθορίζεται με βάση το ΦΕΚ 5162 τ.Β’ (22-8-2023).

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς πανελλαδικά (και Τράπεζα Θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις) καθορίζεται με βάση το ΦΕΚ Β΄ 4768/27-07-2023.

FEK-2023-Tefxos-B-05162-downloaded-15_05_2024

Τα σχόλια είναι κλειστά.