Έκθεση-Έκφραση (Α΄ Λυκείου)

Έκθεση-Έκφραση (τεύχος Α’): Βιβλίο μαθητή

Θεματικοί κύκλοι για το Λύκειο.
Στο βιβλίο αυτό (Θεματικοί Κύκλοι) θα βρείτε κείμενα για τις θεματικές ενότητες που εξετάζονται.
1. Γλώσσα-Λόγος και Διάλογος (σ. 11-54)
2. Διάλογος δύο γενεών (σ. 55-84)
3.Το γέλιο (σ. 141-168)

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Λύκειο

Μπορείτε να δείτε το βιβλίο ΕΔΩ

Γραμματικές της νέας ελληνικής γλώσσας

1. Νεοελληνική Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη (από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)
2.Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Σ. Χατζησαββίδη και Α. Χατζησαββίδου

Τα σημεία στίξης

Για τη χρήση των σημείων στίξης μπορείτε να δείτε στις Γραμματικές (είτε του Τριανταφυλλίδη είτε των Χατζησαββίδη-Χατζησαββίδου), αλλά και στο αρχείο ΕΔΩ

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη

Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής είναι ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής (από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα).

Τα σχόλια είναι κλειστά.