Ωρολόγιο Πρόγραμμα

«Το site μας αλλάζει!»

Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια από τα μέλη της ομάδας που σχηματίστηκε στο σχολείο μας κατά το τρέχον έτος, η ιστοσελίδα  μας ανανεώνεται ! Καθώς θέλουμε να γίνει και να παραμείνει ελκυστική και εύχρηστη για όλους, η γνώμη σας είναι σημαντική και απαραίτητη για τη διαμόρφωση της. Περιμένουμε από όλους τις απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις σας,

 στο κάτω-κάτω, όλοι έχουμε ιδέες ....

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

Μαρίνης Ευάγγελος

Δ/ΝΤΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

2

Καλούδης Ευστάθιος

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

 

 

 

 

3

Γιαννάκης Κων/νος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4η ώρα

 

4η ώρα

 

4

Βασιλειάδου Άννα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3η ώρα

 

 

 

5η ώρα

5

Αράπη Αθανασία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

2η ώρα

 

 

5η ώρα

 

6

Οικονόμου Ευάγγελος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

2η ώρα

 

 

5η ώρα

7

Μπάλλα  Αθηνά

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5η ώρα

 

 

2η ώρα

8

Κοιλίτη Στυλιανή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

3η ώρα

 

3η ώρα

 

9

Καταρτζής Κων/νος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

4η ώρα

 

 

 

3η ώρα

10

Δημητριάδης Παύλος

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

3η ώρα

3η ώρα

 

 

11

Γεωργιάδου Αθηνά

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

2η ώρα

3η ώρα

 

 

12

Δημητράκος Στυλιανός

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

5η ώρα

 

 

 

13

Αράπκουλες Ιωάννης

ΦΥΣΙΚΟΣ

3η ώρα

 

3η ώρα

 

 

14

Λαλούσης Ευάγγελος

ΦΥΣΙΚΟΣ

3η ώρα

 

 

3η ώρα

 

15

Μικιρντιτσιάν Γκαρμπίς

ΧΗΜΙΚΟΣ

5η ώρα

 

 

4η ώρα

 

16

Κοζάου  Ζωή


ΒΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

3η ώρα

17

Μπουγιούρη Άννα

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

4η ώρα

4η ώρα

 

18

Σωτηρίου Σοφία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

3η ώρα

 

2η ώρα

 

 

19

Μπότση Ελένη

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

 

4η ώρα

 

4η ώρα

20

Ζηκίδης Νικόλαος

ΣΧΕΔΙΟ

3η ώρα

 

 

 

 

21

Ψημίτης Ιωάννης

ΝΟΜΙΚΟΣ

2η ώρα

 

 

3η ώρα

 

22

Βούλγαρης Απόστολος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 

4η ώρα

2η ώρα

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  α. Οι καθηγητές δεν θα δέχονται τούς γονείς τις ημέρες

                                   των εκδρομών, των μορφωτικών περιπάτων και
        τις ώρες του εκκλησιασμού.

    β. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος  ο σχετικός
         προγραμματισμός 
 θα  αναπροσαρμοσθεί αναλόγως

 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

1η 8:15 - 9:05

5η 11:50 – 12:35

2η 9:05 - 9:50

6η 12:40 – 13:25

3η 10:00 – 10:45

7η 13:25 – 14:05

4η 10:55- 11:40

 

 

 

Copyright © 2016-2017 1o ΓΕΛ Περάματος