Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Erasmus

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Erasmus+. Μέσω του προγράμματος αυτού οι μαθητές θα αποκομίσουν πολλές νέες εμπειρίες, γνώσεις για αλλοεθνείς πολιτισμούς καθώς και θα γνωρίσουν τη μαγεία χωρών του εξωτερικού. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν σχολεία από τις χώρες : Πολωνία , Σλοβακία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα

Δείτε περισσότερα στο site του προγράμματος !

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

Μαρίνης Ευάγγελος

Δ/ΝΤΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

2

Καλούδης Ευστάθιος

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

 

 

 

 

3

Γιαννάκης Κων/νος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4η ώρα

 

4η ώρα

 

4

Βασιλειάδου Άννα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3η ώρα

 

 

 

5η ώρα

5

Αράπη Αθανασία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

2η ώρα

 

 

5η ώρα

 

6

Οικονόμου Ευάγγελος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

2η ώρα

 

 

5η ώρα

7

Μπάλλα  Αθηνά

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5η ώρα

 

 

2η ώρα

8

Κοιλίτη Στυλιανή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

3η ώρα

 

3η ώρα

 

9

Καταρτζής Κων/νος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

4η ώρα

 

 

 

3η ώρα

10

Δημητριάδης Παύλος

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

3η ώρα

3η ώρα

 

 

11

Γεωργιάδου Αθηνά

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

2η ώρα

3η ώρα

 

 

12

Δημητράκος Στυλιανός

ΜΑΘΗΜ/ΚΟΣ

 

5η ώρα

 

 

 

13

Αράπκουλες Ιωάννης

ΦΥΣΙΚΟΣ

3η ώρα

 

3η ώρα

 

 

14

Λαλούσης Ευάγγελος

ΦΥΣΙΚΟΣ

3η ώρα

 

 

3η ώρα

 

15

Μικιρντιτσιάν Γκαρμπίς

ΧΗΜΙΚΟΣ

5η ώρα

 

 

4η ώρα

 

16

Κοζάου  Ζωή


ΒΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

3η ώρα

17

Μπουγιούρη Άννα

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

4η ώρα

4η ώρα

 

18

Σωτηρίου Σοφία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

3η ώρα

 

2η ώρα

 

 

19

Μπότση Ελένη

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

 

4η ώρα

 

4η ώρα

20

Ζηκίδης Νικόλαος

ΣΧΕΔΙΟ

3η ώρα

 

 

 

 

21

Ψημίτης Ιωάννης

ΝΟΜΙΚΟΣ

2η ώρα

 

 

3η ώρα

 

22

Βούλγαρης Απόστολος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 

4η ώρα

2η ώρα

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  α. Οι καθηγητές δεν θα δέχονται τούς γονείς τις ημέρες

                                   των εκδρομών, των μορφωτικών περιπάτων και
        τις ώρες του εκκλησιασμού.

    β. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος  ο σχετικός
         προγραμματισμός 
 θα  αναπροσαρμοσθεί αναλόγως

 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

1η 8:15 - 9:05

5η 11:50 ? 12:35

2η 9:05 - 9:50

6η 12:40 ? 13:25

3η 10:00 ? 10:45

7η 13:25 ? 14:05

4η 10:55- 11:40

 

 

 

Copyright © 2016-2017 1o ΓΕΛ Περάματος