Επίσκεψη στη Shell

Τη Δευτέρα 22-4-2024 οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ’ τάξης επισκέφθηκαν με τους
καθηγητές τους τις εγκαταστάσεις της SHELL/CORAL στο Πέραμα.

Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του χώρου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη διακίνηση
και τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων και ξεναγήθηκαν στο Χημικό Εργαστήριο από τη Χημικό
Μηχανικό κ. Παγκοπούλου. Στη συνέχεια συζήτησαν με το Διευθυντή κ. Θεοδοσίου γενικότερα
θέματα για την παραγωγή ενέργειας και θέματα σχετικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.