Σχολικό έτος 2016-2017

 1. Μέτρηση του βαθμού εξοικείωσης των μαθητών Γενικού Λυκείου με οικονομικούς όρους των Κεντρικών Δελτίων Ειδήσεων. (Τμήμα Β3-Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Χρονόπουλος)

Τα σχόλια είναι κλειστά.