Ερευνητικές Εργασίες

«Οι Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες που προβλέπονται στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου διευρύνουν το περιεχόμενο των Ερευνητικών Εργασιών (Project), ώστε πέρα από τις επιστημονικές μικροέρευνες να συμπεριλαμβάνουν και δραστηριότητες καλλιτεχνικές, κοινωνικού χαρακτήρα (εθελοντισμού, αλληλεγγύης, διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων κ.λπ.), περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, δραστηριότητες ενασχόλησης με τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης (έντυπα και ψηφιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργία έντυπου ή ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού, δράσεις σχετικές με τοδιαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο κ.λπ.), καθώς και άλλες, που σχετίζονται με ποικίλα θέματα της σχολικής ζωής και του περιβάλλοντος χώρου.

Στόχοι
Με τις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες επιδιώκεται οι μαθητές και μαθήτριες:
α) να αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν μελέτες και δράσεις, να οργανώνουν τα βήματα
υλοποίησής τους, να αξιολογούν ενδιάμεσα την πορεία τους και, αν χρειάζεται, να την
ανασχεδιάζουν και, τέλος, μετά την ολοκλήρωσή τους, να τις αποτιμούν και να αναστοχάζονται
σχετικά με τα αποτελέσματά τους·
β) να μπορούν να ασχοληθούν με θέματα του ενδιαφέροντός τους. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται
με την αναστροφή της διαδικασίας που προβλεπόταν στην περίπτωση των Ερευνητικών Εργασιών
(Project), καθώς στην περίπτωση των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων οι μαθητές και
μαθήτριες ενός τμήματος καταθέτουν προτάσεις δράσεων και ο Σύλλογος Διδασκόντων /
Διδασκουσών δίνει την έγκρισή του·
γ) να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα, να εμπεδώσουν με βιωματικό τρόπο την αξία
των δημοκρατικών αρχών, να συνειδητοποιήσουν στην πράξη τη σημασία της ενεργού
πολιτειότητας και να αποκτήσουν συλλογικό πνεύμα, που συμβάλλει και στην καλύτερη διαχείριση
εντάσεων και συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα.
(Βλέπε σχετ.: Αρ. Πρωτ. 142708/Δ2/04-09-2018/ΥΠΠΕΘ)

Τα σχόλια είναι κλειστά.