Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θεσμοθετήθηκε, στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου», τον Σεπτέμβριο του 2014 από το Υπουργείο Παιδείας. Ημέρα διεξαγωγής, που προτάθηκε, είναι η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) διεξάγονται ενδοσχολικοί Αγώνες Αθλοπαιδειάς (με έμφαση στη συμμετοχή και όχι στη διάκριση), σε αθλήματα που επιλέγει ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από εισήγηση των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του σχολείου.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού συνδέεται κάθε σχολικό έτος με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού πεδίου που υλοποιείται μέσα από τον σχολικό αθλητισμό. Τη διαθεματική και βιωματική υλοποίηση του θεματικού άξονα της ημέρας (για παράδειγμα, προβολή σχετικών ταινιών και συζήτηση, καλλιτεχνική δημιουργία, διαδραστικές δράσεις και άλλα) την προετοιμάζουν και εποπτεύουν οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου. Η δε συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών είναι ενεργή τόσο στη σύσταση των ομάδων τους, όσο και στην όλη διοργάνωση της ημέρας.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στοχεύει:

? Στην ουσιαστική σύνδεση του Σχολικού Αθλητισμού, τόσο με την «Αθλητική», όσο και τη γενικότερη «Παιδεία», προετοιμάζοντας τους αυριανούς ενεργούς δημοκρατικούς πολίτες.
? Στη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των μαθητριών μας – όχι μόνο των λίγων ταλαντούχων-, αναδεικνύοντας τη χαρά της αθλητικής συμμετοχής χωρίς τον ανταγωνισμό και το άγχος της διάκρισης. Με αυτό τον τρόπο, ο Σχολικός Αθλητισμός χαράζει τα πρώτα βήματα των αυριανών πολιτών στη Δια Βίου Άσκηση.
? Στην σύνδεση της «Άθλησης» με την «Υγεία» και την ανάδειξη της σπουδαιότητας της στην ισορροπημένη ψυχοσωματική ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.