Κόμιξ – Δημιουργίες μαθητών/μαθητριών

Μια προαιρετική άσκηση που δόθηκε στους μαθητές στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών της Α και Β Λυκείου κατά τον τελευταίο μήνα της ΕξΑ Εκπαίδευσης ήταν να αποδώσουν μια σκηνή (όποια εκείνοι ήθελαν) από τη Δίκη του Θηραμένη και από όλη την τραγωδία της Αντιγόνης σε κόμιξ χρησιμοποιώντας εφαρμογή δημιουργίας κόμιξ…

Διαβάστε περισσότερα …

Εργασίες μαθητών/τριών Α1 στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας

Την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, στα πλαίσια του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας δόθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες του Α1 από τη φιλόλογό τους κα Αράπη Αθανασία το εξής θέμα εργασίας: Δημιουργήσετε ένα κείμενο που να περιέχει την εξής αναλογία:         «Ένας υπολογιστής καταστρέφεται το ίδιο εύκολα…

Διαβάστε περισσότερα …