Εργασίες μαθητών/τριών Α1 στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας

Την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, στα πλαίσια του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας δόθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες του Α1 από τη φιλόλογό τους κα Αράπη Αθανασία το εξής θέμα εργασίας: Δημιουργήσετε ένα κείμενο που να περιέχει την εξής αναλογία:         «Ένας υπολογιστής καταστρέφεται το ίδιο εύκολα…

Διαβάστε περισσότερα …