Ιστορία του μεσαιωνικού και νεότερου κόσμου, Β΄Λυκείου

Γενικά για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Ο χρόνος στο Βυζάντιο
Αναπαραστάσεις βυζαντινών μνημείων
Η ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το ΙΜΕ

Σχολικό Εγχειρίδιο
Ενότητα 7. Σλάβοι και Βούλγαροι
Περιοχές εγκατάστασης Κροατών και Σέρβων

Τα σχόλια είναι κλειστά.