Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου (Α΄Λυκείου)

Σταυρόλεξο: Κλασική Εποχή – Περικλής
Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος
Την ημέρα εκείνη άρχισαν μεγάλες συμφορές για τους Έλληνες (από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)
Η ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι
Κουίζ: Η ηγεμονία της Σπάρτης

Ο ελληνιστικός κόσμος
Ο ελληνιστικός κόσμος (323-146 π.Χ.). Η επέκταση «προς Ανατολάς».
ΙΜΕ: Διαδραστικός χάρτης με τα ελληνιστικά βασίλεια 303-145 π.Χ.

Βίντεο
Αιτίες και αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου
Ο πελοποννησιακός πόλεμος μέσα από χάρτες (1)
Ο πελοποννησιακός πόλεμος μέσα από χάρτες (2)
Αρχιδάμειος ή Δεκαετής Πόλεμος (431-421 π.Χ.)
Σικελική εκστρατεία (415-413 π.Χ.)
Δεκελεικός ή Ιωνικός Πόλεμος (413-404 π.Χ.)
Οι Έλληνες-Ο πελοποννησιακός πόλεμος (ολόκληρο το ντοκιμαντέρ)
Σκηνές από την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα
Μια μέρα στη ζωή ενός αρχαίου Αθηναίου
Ταφικά έθιμα στην αρχαία Ελλάδα

Παρουσιάσεις μαθημάτων
Φίλιππος ο Β’ και η ένωση των Ελλήνων
Το οικουμενικό κράτος του Μ. Αλεξάνδρου
Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου
Ο πολιτισμός της κλασικής Ελλάδας

Τα σχόλια είναι κλειστά.