Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στη Σχολή Αξιωματικών & Σπουδαστών/στριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024. Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πατήστε ΕΔΩ Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα …