Πρόγραμμα μαθημάτων A΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου (σε ισχύ από 18/5/2020)

Παρακαλούμε, διαβάστε καλά τις παρατηρήσεις, βρείτε σε ποιο τμήμα ανήκετε και στη συνέχεια δείτε το πρόγραμμά σας. Παρατηρήσεις  1. Τα τμήματα με περισσότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές, χωρίζονται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α’ υποτμήμα και β’ υποτμήμα) κατά αλφαβητική σειρά. 2. Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του…

Διαβάστε περισσότερα …

Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων

Για να δείτε το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) έτους 2020, τόσο με το Νέο  όσο και με το Παλαιό σύστημα εξέτασης, πατήστε στον υπερσύνδεσμο: Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα …