Πρόγραμμα μαθημάτων A΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου (σε ισχύ από 18/5/2020)

Παρακαλούμε, διαβάστε καλά τις παρατηρήσεις, βρείτε σε ποιο τμήμα ανήκετε και στη συνέχεια δείτε το πρόγραμμά σας.

Παρατηρήσεις 

1. Τα τμήματα με περισσότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές, χωρίζονται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α’ υποτμήμα και β’ υποτμήμα) κατά αλφαβητική σειρά.

2. Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β’ υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη.

3. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β’ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

4.  Η Γ΄Λυκείου από τη Δευτέρα 18/05/2020 θα λειτουργήσει σε καθημερινή βάση με τα τμήματα που ίσχυαν πριν την διακοπή των μαθημάτων .

Δείτε τα υποτμήματα στα οποία ανήκετε (στο αρχείο υπάρχει και το γενικό τμήμα σας και τα τμήματα επιλογής/κατεύθυνσης):

Υποτμήματα Α΄ τάξης

Υποτμήματα Β’ τάξης

Δείτε το πρόγραμμα των υποτμημάτων:

Πρόγραμμα Υποτμημάτων α

Πρόγραμμα Υποτμημάτων β

Τα σχόλια είναι κλειστά.