Διαδικασι?α Ε?κδοσης Βεβαι?ωσης Νι?κης για την αναγνω?ριση δια?κρισης σε Διεθνει?ς και σε Πανελλη?νιους Αγω?νες Λυκει?ων

Αφορά τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την πρόσβαση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οδηγίες έκδοσης βεβαιώσεων Νίκης (Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις οδηγίες)

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τους
τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες ( Γ? Λυκείου) που φοιτούν στα Γενικά (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά
(ΕΠΑ.Λ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, κατά το τρέχον σχ. έτος ( 2019-2020 ), οι οποίοι κατέκτησαν από 1η έως 3η
νίκη σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες) ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και
Ατομικών Αθλημάτων) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους, για την
πρόσβαση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να
συμπληρώσουν και να αποστείλουν προς την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ ( μέχρι και την
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: physea@minedu.gov.gr) τις δύο (2)
επισυναπτόμενες αιτήσεις καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Βεβαίωσης Νίκης προς Υ.ΠΑΙ.Θ. (Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής ) (Πατήστε εδώγια να “κατεβάσετε” την αίτηση)
2. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) (Πατήστε εδώ,  για να “κατεβάσετε” την αίτηση)
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
4. Φωτοτυπία της μαθητικής καρτέλας (χορηγείται επικυρωμένη από το Διευθυντή του Σχολείου)

Τα σχόλια είναι κλειστά.